fbpx
Screen Shot 2019-06-05 at 18.39.06

אז מהם סוגי הדמנציה הנפוצים?

1 .דמנציה ניוונית. במחלות אלו תאי המוח מתדלדלים, מתנוונים ומתים לכאורה ללא סיבה ברורה ולא כתוצאה משנית למחלה גופנית. מחלות מוח מסוג זה נקראות "דמנציה מחמת ניוון ראשוני" (dementia degenerative primary .(המחלה השכיחה ביותר בקבוצה זו היא דמנציה ע"ש אלצהיימר, חוקר שב-1907 תיאר את דפוס מחלת הדמנציה שגילה בצעירים. כיום, מקובלת הדעה שהשינויים במחלת דמנציה של המבוגר דומים לאלה שתוארו על ידי אלצהיימר ולכן סוג זה של דמנציה נקרא על שמו. בדיקת המוח מראה הצטמקות בנפח המוח ובמשקלו וכן שינויים במבנה המוח, שניתן להבחין בהם מתחת למיקרוסקופ. אלה כוללים היעלמות של התאים הייחודיים בחומר האפור )הנוירונים( ועיוות צורתם מעבר למצופה בגיל. כמו כן, נראה דלדול של החומר הלבן המעביר דחפים מאזור לאזור. ברקמת המוח מופיעים רבידים וגופיפים מורכבים מחומר מזיק בשם בטה-אמילויד וחלים שינויים בתאי הרקמה במוח (cells Glial .( במחלת אלצהיימר הנזק מתחיל באזורים האחוריים באונות הטמפורליות, אך במרוצת הזמן נפגעות גם האונות הקדמיות והפריאטליות, החולשות על ההתנהגות ועל הקואורדינציה של החשיבה. סוג אחר של דמנציה ניוונית היא המחלה Disease Body Lewy Diffuse , שתוארה לראשונה בשנות ה- 1980) 2004, Burn .(במוח מופיעים גופיפים ע"ש לואי, שבדרך כלל מאפיינים את מחלת הפרקינסון, אך בדמנציה הם מתפשטים בעיקר בקליפת המוח הדמנטי והפיזור שלהם הרבה יותר נרחב מאשר במחלה רגילה של פרקינסוניזם. ממצאים אלה נתגלו בתצפית )בנתיחה לאחר המוות( בחולים עם דמנציה, שהייתה שונה במהלכה מזו של מחלת אלצהיימר. הגופיפים המיוחדים )Bodies Lewy (שונים מאלה המצויים במחלת אלצהיימר, וכן שונים הסימנים הקליניים )2003., .al et Horimoto .)אף על פי כן סוגי התרופות דומים בשתי המחלות להתקיים יכולות המחלות שתי, כן כמו(. McKeith, Del Ser, Spano et al., 2000( בו-זמנית במוח של הזקן (2004, Ballard.( ישנן מספר מחלות דמנציה שבהן עצמת הניוון וההרס נמצאת מלכתחילה באזורים שונים מאלה של אלצהיימר. הדגש יכול להיות באונות הקדמיות (dementia lobe frontal( או באונות הקדמיות-מצחיות )dementias temporal fronto .)בעבר נחשבו סוגים אלה של דמנציה כנדירים, אך בשיטות חדישות של בירורים אבחנתיים מסתבר, שהן שכיחות יותר ממה שנחשב עד כה, מפני שניתן להגדירן בצורה מדויקת יותר.

2 .דמנציה וסקולרית. סוג זה של דמנציה נגרם בעיקר על ידי מחלת כלי הדם במוח (מחלה וסקולרית), המתבטאת בשטף דם או בחסימת העורקים הגדולים והבינוניים הגורמים לאזורי נמק הנקראים אוטמים. בנוסף לכך, יש סוג של נזק בכלי דם קטנים (microvascular – (עורקיקים שעברו תהליך של אלצהיימר ודמנציות אחרות 15 ליקויים בדופנם וכתוצאה מכך נוצרים ומתפשטים חורים קטנים )אוטמים לקונריים( במקומות רבים ברקמת המוח. המצב הלקונרי קשור עם יתר לחץ דם ממושך. ההפרעה הקוגניטיבית המתחוללת מהמחלה הפוגעת בכלי הדם במוח – הן דימום והן חסימה – נקראת "דמנציה וסקולרית". הנמק הנוצר באוטמים במקומות השונים מפריע לתפקודים מרובים כמו בקליפת המוח (cortex ,(בגלל הקיפוח המצטבר בזרימת הדם. תופעה זו של דמנציה וסקולרית נקראת "דמנציה מחמת אוטמים מרובים" infarct-multi( .dementia) 3 .דמנציה מעורבת. בגיל מבוגר עולה שכיחות הדמנציה הניוונית, כגון אלצהיימר, וגם מחלות כלי דם במוח מצויות בשיעור גבוה יותר מאשר בגיל צעיר. שני מצבים אלה עלולים להתקיים בו-זמנית במוח הזקן. דמנציה מסוג זה נקראת "דמנציה מעורבת" )dementia mixed .)יש לציין, שכיום גוברת הדעה שניוון ושינויים וסקולריים קיימים לעתים קרובות באופן משותף בשני סוגי הדמנציה ),Larson & Foster, Langa .)2004; 4 .קיימות סיבות שכיחות פחות להתפתחות דמנציה, כגון זיהומים במוח, חבלות בראש, גידולים והרעלות, למשל מתעשיית המתכות.

המידע הנ"ל נלקח מהספר – אלצהיימר ודמנציות אחרות מאת רחל ברנבאום

שתפו את הכתבה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

רוצים לקרוא עוד💡?

קבלו הדגמה היום ❤️

התחילו התייעצות
רוצים להתייעץ?
היי,
מה מביא אותך אלינו?
Powered by